Kombinationsstege – 3-delad #2

Flexibel 3-delsstege som kan sammanfogas och anpassas för olika uppgifter.

Montera en rak stege och nå en höjd över 4 meter.

Montera en trappstege med förlängning och kom åt svårtillgängliga platser, t.ex. i fruktträd.

Bred stegfot och kraftfullt vinkelstöd ger god stabilitet.

Kategori: